Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi

Her er jeg sammen med dig om at undersøge din måde at være i verden på, din måde at forstå din væren i verden og vi sammen får øje på frihed, valg og ansvar i forhold til den eksistens du har valgt og vælger.

Hvad er en Eksistentiel Psykoterapeut ? Vores fokus er at finde de ressourcer der skal til for at mennesker lykkes med livet. Målet i psykoterapi er at finde mening, helbredelse og sundhed der sikrer optimal livskvalitet. EDP-Psykoterapi handler om menneskers tanker, følelser og handlinger i relationelle kontekster og i forhold til de eksistentielle grundvilkår. Eksistentiel Psykoterapi er bygget på de humanistiske og fænomenologiske metoder.

Jeg kan hjælpe jer i f.eks. følgende områder:

  • Eksistentielle livskriser
  • Livets dilemmaer
  • Stress og udbrændthed
  • Selvværdsproblematik
  • Manglende motivation
  • Forholdet til andre mennesker
  • Chok og traumer
  • Misbrugsproblematikker
  • Overdreven selvkritik
  • Ændring af uhensigtsmæssige vaner, tanker, overbevisninger og adfærdsmønstre

Min dør og hjerte er altid åben for jer.

Er du klar til at tage dig selv alvorligt og tage det fulde ansvar for din eksistens?

Hvordan foregår det?  I det eksistentiel samtale og terapi er vores samtale rettet mod hvordan du på en meningsfuld måde kan møde de udfordringer, spændinger og dilemmaer livet stiller dig.

Målet med eksistentiel terapi er at du rummer din livssituation, som den er her og nu. At du gør nye opdagelser og skaber mening og retning i dit liv. At du kender og vedkender dig din sårbarhed, dine ressourcer, dit ansvar og dine valg ift. hvordan du lever dit liv og påvirker andres.

Eksistentiel psykoterapi bygger på en række grundlæggende filosofiske indstillinger og antagelser om livet. Se grundinstillinger på EDP Instituttets hjemmeside.