Coaching

Hvad er coaching?

Coaching er en samlebetegnelse for en række teknikker til vejledning, motivation, samt faglig og personlig udvikling. I coaching sigter man mod at hjælpe en person med at definere, udfordre og nå personlige mål.

Jeg kan hjælpe jer via coaching, ved følgende:

* Sætte mål og lave handlingsplaner

* Faglige udfordringer

* Lære at sige fra

* Ændre vaner

* Håndtere udfordringer, jobsamtaler, eksamen, holde en tale

* Selvtillids-/selvværdsproblematikker

* Stress (dog anbefales terapi)

* Balance mellem arbejdstid og fritid

* Karriereudvikling

* Sundhed